Zuzanna Bijoch closing for Dolce & Gabbana SS13

Anja Rubik opening for Gucci SS13

Anja Rubik closing for Gucci SS13

Zuzanna Bijoch closing for Ports 1961 SS13

 
HI I AM A CAPTION